Lịch Chiêu Sinh Năng Khiếu Tháng 11/2018
NHÀ THIẾU NHI QUẬN 8
LỊCH CHIÊU SINH NĂNG KHIẾU THÁNG  11  NHÀ THIẾU NHI QUẬN 8
Cập nhật ngày: 01/11/2018                                                                             Facebook/NhaThieuNhiQuan8
Môn Học
Giáo Viên
Thời Gian
Tuổi / Học Phí
Phòng
 
VÕ AIKIDO
(Hiệp Khí Đạo)
Thầy Thiền
Thứ 2,4,6
17g30-19g00
Trên 6 tuổi:
 
Lớp Cơ Bản:
180.000đ/tháng
 
 
Lớp Nâng Cao:
200.000đ/tháng
B01
VÕ VOVINAM
(Việt Võ Đạo)
Thầy Nghĩa
Thứ 2,4,6
18g00-19g30
Sảnh giữa
Thầy Phương
Thứ 3,5,7
18g00-19g30
18g30-20g00
VÕ KARATEDO
(Không Thủ Đạo)
Thầy Cường
Thứ 2,4,6
Thứ 3,5,7
18g00-19g15
19g15-20g30
Sân BR
VÕ TAEKWONDO
(Thái Cực Đạo)
Thầy Hai
Thứ 2,4,6
17g30-19g00
19g00-20g30
Sân giữa
Thầy Bạch
Thầy Nhân
Thứ 3,5,7
VÕ THIẾU LÂM
(Hổ Hình Môn)
Thầy Tài
Thứ 3,5,7
18g30-20g00
Sân BR
VÕ THIẾU LÂM
(Hổ Hình Công)
Thầy Minh
Thứ 7,CN
17g30-19g00
B01
BÓNG RỔ
Thầy Hải
Thứ 2,4,6
17g00-18g00
17g30-18g30
Trên 6 tuổi:
150.000đ/tháng
(Học viên tự trang bị bóng)
Sân BR
Thứ 3,5,7
Thứ 7,CN
06g30-08g00
16g30-18g00
YOGA
Cô Phi
Thứ 3,5,7
06g00-07g00
Trên 16 tuổi:
300.000đ/tháng
A11
Cô Oanh
Thứ 2,4,6
06g00-07g00
Cô Nhanh
Thứ 2,4,6
17g30-18g30
Cô Hương
Thứ 2,4,6
18g30-19g30
Thầy Thiện
Thứ 3,5,7
17g00-18g00
18g00-19g00
NHẢY
HIỆN ĐẠI
Cô Ngọc
Thứ 7,CN
18g00-19g00
Từ 12 đến 20 tuổi:
300.000đ/tháng
B12
Thầy Vân
Thứ 2,4
18g30-19g30
Từ 4t đến 10t:
200.000đ/tháng
Lớp Nâng Cao:
260.000đ/tháng
A22
Thứ 3,5
Thứ 7,CN
09g00-10g00
10g00-11g00
17g30-18g30
THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
AEROBIC
Cô Thùy
Thứ 2,4,6
18g00-19g00
Từ 4t đến 12t:
220.000đ/tháng
B12
Cô Ngọc
Thứ 3,5
17g30-19g00
Thứ 7,CN
09g30-11g00
MÚA DÂN GIAN
BALLET
Cô Linh
Thứ 3,5
17g30-18g30
Từ 4t đến 10t:
200.000đ/tháng
A22
Cô Thư
Thứ 7,CN
16g00-17g00
DANCE SPORT
(KHIÊU VŨ THỂ THAO)
Cô Lệ
Thứ 2,4,6
17g30-18g30
Từ 4t đến 12t:
220.000đ/tháng
A22
KHIÊU VŨ
Thứ 3,5,7
16g00-17g00
Trên 16 tuổi:
300.000đ/tháng
RÈN CHỮ
Cô Hạnh
Thứ 7,CN
10g00-11g00
Từ 6t đến 15t:
200.000đ/tháng
A02
HỘI HỌA
Cô Xuân
Thứ 3,5
17g30-19g00
Từ 6t đến 15t:
180.000đ/tháng
Trên 15 tuổi:
250.000đ/tháng
Thứ 4,6
18g00-19g30
Thầy Kiên
Thứ 7,CN
08g00-09g30
THƯ PHÁP
Trên 12 tuổi:
250.000đ/tháng
ĐÀN
ORGAN
Cô Hoan
Thứ 7,CN
16g00-17g00
Từ 6t đến 15t:
210.000đ/tháng
Trên 15 tuổi:
260.000đ/tháng
+
Thuê đàn:
50.000đ/tháng
A13
Thầy Mẫn
Thứ 4,CN
18g00-19g00
Thầy Tâm
Thứ 2,6
17g00-18g00
18g00-19g00
Thứ 3,5
17g15-18g15
Thứ 7,CN
08g00-09g00
09g00-10g00
Thầy Ân
Thứ 2,6
19g00-20g00
ĐÀN
UKULELE
Thầy Tâm
Thứ 3,5
17g15-18g15
Từ 6t đến 15t:
210.000đ/tháng
Học viên trang bị đàn
ĐÀN
GUITA
Thầy Ân
Thứ 2,6
18g00-19g00
Từ 12t trở lên:
200.000đ/tháng
Thuê đàn:
30.000đ/tháng
B11
Thầy Mẫn
Thứ 4,CN
19g00-20g00
 
 
 
 
 
 
« Quay lại