PHIM "SỨ MỆNH TRÁI TIM"
QUẬN ĐOÀN QUẬN 8
NHÀ THIẾU NHI
*
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Số: __/TB-NTN
Quận 8, ngày __ tháng __ năm 2017
THÔNG BÁO
 
V/v Phục vụ chiếu phim “SỨ MỆNH TRÁI TIM”
------------------------
Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2017 của Nhà Thiếu nhi Quận 8;
Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 8 thông báo đến 16 phường và các đơn vị trường học trên địa bàn Quận 8 về việc phục vụ chiếu phim 3D với nội dung cụ thể như sau:
I. TÊN PHIM:
                        “SỨ MỆNH TRÁI TIM” – (Phiên bản “Hậu duệ mặt trời”)
            Đạo diễn: NSƯT Đỗ Đức Thịnh, Do hãng phim Thiên Phúc thực hiện
II. NỘI DUNG PHIM:
Lấy bối cảnh là miền đất Tà Lung giáp biên giới ở Tây Nguyên, phim theo chân cô giáo Phong Linh (Angela Phương Trinh) - người không quản ngại mang con chữ đến cho trẻ em vùng cao - cũng như một đoàn công binh đang có nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ buôn lậu thuốc nổ.
III. ĐỐI TƯỢNG:
            - Đoàn viên – thanh niên - thiếu nhi trên địa bàn Quận 8
IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:
- Thời gian chiếu phim: từ ngày 20 đến 26/3/2017 (Riêng 24/3 không phục vụ)
               + Sut 01: T 09 gi 30 đđến 10 gi 45
+ Sut 02: T 13 gi 30 đđến 14 gi 45
+ Sut 03: T 15 gi 00 đđến 16 gi 15
- Địa điểm: Phòng Chiếu phim 3D Nhà Thiếu Nhi Q8. Số 8 đường 1011 Phạm Thế hiển Phường 5 Quận 8.
V. THỰC HIỆN:
   - Thời gian đăng ký xem phim cho các phường và trường trên địa bàn Quận: gửi về Văn phòng Nhà Thiếu nhi (email: nhathieunhiquan08@gmail.com hoặc sđt: 01204688813 – Anh Phi).
- Mỗi suất chiếu phục vụ cho 80 người.
Trên đây là thông báo về việc phục vụ chiếu phim 3D cho Thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận 8. Rất mong các đơn vị quan tâm và tham gia./.
 
Nơi nhận:
- 16 Đoàn phường;
- 32 trường học;
- Lưu: vt(24)
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Phạm Thành Hải
« Quay lại