Sáng Tạo - Kỹ Thuật
Khoa Sáng tạo - Kỹ thuật Nhà Thiếu Nhi Quận 8

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em Thiếu nhi trên địa bàn Quận 8, đồng thời khơi gợi trong các em tính sáng tạo, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm trong công việc thông qua các trò chơi, các buổi sinh hoạt, cơ hội cho các em tìm hiểu các kiến thức cơ bản về khoa học công nghệ, tạo cho mỗi em tính tư duy, khéo léo trong học tập và vui chơi.

Facebook: www.facebook.com/KhoaSTKT.NhaThieuNhiQuan8

 Email : khoasangtao.ntnq8@gmail.com

 Điện thoại : 0126 413 6269