Phương Pháp Đội
Chiêu Sinh Khoa Phương Pháp Đội
Chiêu Sinh Khoa Phương Pháp Đội
Ngày Hội Sân Chơi Kỹ Năng 2018 tại Khu Di Tích Lịch Sử Đình Bình Đông Quận 8
Ngày 12.05.2018
Hội Thi Nghi thức - Nghi lễ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Hội Thi Nghi Thức - Nghi Lễ Đội TNTP HCM Khối Tiểu Học và Liên Hoan "Nhịp Điệu Măng Non" Khối Trung Học Cơ Sở

Các hoạt động khác: