Tin Tức
Lịch Chiêu Sinh Năng Khiếu Tháng 7/2019
Lịch Chiêu Sinh Năng Khiếu Tháng 7/2019
LỊCH CHIÊU SINH NĂNG KHIẾU THÁNG 1 NĂM 2019
LỊCH CHIÊU SINH NĂNG KHIẾU THÁNG 1 NĂM 2019
Thông báo tuyển dụng nhân viên Bảo vệ và nhân viên khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ thuộc Phòng Hành chính. Nhân viên khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật thuộc Phòng Nghiệp vụ.