Ảnh hoạt động nổi bật
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
 • Ảnh hoạt động
Các Hoạt Động Chương Trình - Sự Kiện
Thông báo
Rạp Chiếu Phim 3D
Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác
Hoc tập làm theo lời Bác tâm nguyện suốt đời
Bản thân ông đã nhận thức được tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, luôn kính trọng và ghi nhớ công ơn to lớn của Bác đối với dân tộc. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.-
Sưu Tầm Bài Viết Hay
Giỗ Tổ là giỗ vua nào và vì sao giỗ ngày 10/3?
Dân gian có câu ‘Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày Giỗ tổ mùng Mười tháng Ba'. Cứ đến 10/3 Âm lịch hằng năm, người dân lại nô nức đổ về Đền Hùng (Phú Thọ) để làm lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Đây là ngày lễ trọng đại của dân tộc để con cháu tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đối với công lao dựng nước của các vua Hùng.